Sparly logo

Sparlys allmänna villkor

Allmänt

Allmänt

Information om Sparly

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Sparly AB (559249-7589) ("Sparly", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra medlemmar ("du"). Sparly utvecklar och tillhandahåller en mobilapp som är tillgänglig på App Store och Google Play. Syftet med Sparly är att skapa små vanor med en stor påverkan på din ekonomi. Du kan kontakta oss genom att mejla oss till team@sparly.co

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren och blir Sparlymedlem. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

För att få tillgång till tjänsten måste du vara 18 år eller äldre. Vi sätter en åldersgräns för att följa marknadsföringslagen i Sverige.

Definitioner

"Appen" avser vår applikation som är tillgänglig via mobiltelefon och som rör Tjänsten.
"Funktioner" avser Hemsidan, Appen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.
"Hemsidan" avser vår hemsida (https://sparly.co/) rörande Tjänsten.
"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Appen.
"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.
"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://sparly.co/pp) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, och Appen, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.

Tjänsten

Tjänsten

  • Sparly tillhandahåller en gratis mobilapplikation för att bygga små vanor med en stor påverkan på din ekonomi. Vi kallar dessa "Sparly Habs" - vanor för att bygga upp ekonomiska färdigheter: lära dig att spara, investera, betala av skulder, reflektera och öka medvetenheten om din ekonomiska situation osv. Vi tillhandahåller personliga Habs genom att analysera ditt köpbeteende, dina ekonomiska mål och nivå av finansiell kunskap.
  • Sparly samarbetar med Tink AB (org nr 556898-2192, nedan ”Tink”), en API-plattform som hämtar och aggregerar dina transaktioner från banker och kontoförvaltande institut. Du ger samtycke till Tink för att hämta transaktionsdata från dina banker och andra kontoförvaltande institut och dela med denna data till Sparly. I samband med påbörjandet av användandet av Tjänsten ingår du ett separat avtal med Tink genom att godkänna Tinks Allmänna Användarvillkor samt Tinks Integritetspolicy. Om du lagt till ett eller flera gemensamma bankkonton är det ditt ansvar att du inhämtat ett godkännande från samtliga övriga kontohavare. Du signerar med BankID för att ge uttryckligt samtycke för inhämtning och delning av din data från dina banker.
  • Vi kontrollerar inte riktigheten av personuppgifter du tillhandahåller, och vi litar på att du och dina personliga kontoleverantörer säkerställer att den informationen som du lämnar till oss är uppdaterad och korrekt.
  • Transaktioner från tillagda bankkonton kan uppdateras automatiskt i Sparly-appen upp till fyra gånger om dagen eller oftare. Automatiska uppdateringar sker i upp till 90 dagar, därefter måste du lämna nytt samtycke i appen.
Tillgång och avslutande av Tjänsten

Tillgång och avslutande av Tjänsten

  • För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.
  • Ditt avtal med Sparly enligt dessa Villkor löper tills vidare. Du får inte tillåta någon att komma åt tjänsten för din räkning. Du måste behandla den konfidentiella information du tillhandahåller som en del av våra säkerhets förfaranden och du får inte lämna ut den till någon tredje part.
  • Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto och radera din data. Du gör detta genom att i appen under fliken ”Inställningar” radera konto. Vid avtalstidens slut kommer en del av Tjänsten stängas eller sluta uppdateras. Vi kommer radera alla personuppgifter om dig. Vi hanterar feedback och kundtjänst i ett annat system - för att radera dessa skicka en separat förfrågan via e-post.
Personuppgifter

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Tillämplig lag

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

Klagomål och tvister

Klagomål och tvister

Om du är missnöjd med Sparly eller har förslag för förbättringar, kan du alltid kontakta och dela din feedback med Sparly via mejl team@sparly.co.

Ändring av villkoren

Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller Appen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Hemsidan.

Vårt ansvar

Vårt ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

  • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt.
  • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot marknadsföringslagen.

Sparly har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Sparly orsakat dig på grund av brott mot Avtalet. Sparly ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos dig, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från din sida. Sparly ansvarar inte för fel som beror på dig eller fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Sparly eller för webbplatser, programvara, inklusive tjänster och innehåll från tredjepartsleverantörer. Sparly har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och uppdaterad.

Vi är inte finansiella rådgivare och tjänsten är inte avsedd att ge ekonomisk rådgivning. Din ekonomiska situation är unik. Vi lämnar inga garantier eller garantier av något slag huruvida som tjänsten är lämplig för dig. Sparly frånsäger sig allt ansvar för dina ekonomiska beslut som grundats i användning av appen samt för ditt beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Sparlys samarbetspartners och tredjepartsleverantörer.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet.

Bolagsinformation

Bolagsinformation

Registrerad adress: Virkesvägen 13, 120 78 Stockholm
Organisationsnummer: 559249-7589