Sparly logo

Hållbarhet

Vårt bidrag till Agenda 2030 och de Globala målen
SDG 1: Ingen fattigdom
SDG 1: Ingen fattigdom

Enligt den internationella OECD/INFE 2020-undersökningen om vuxnas finansiella läskunnighet har ungefär hälften av EU:s vuxna befolkning inte tillräckligt med förståelse för grundläggande finansiella begrepp. Sparly är på ett uppdrag att ändra det genom att utbilda och bygga upp ekonomiska vanor.

SDG 3: God hälsa och välbefinnande
SDG 3: God hälsa och välbefinnande

Överskuldsättning i samhället bidrar till psykiska problem, som ångest och stress. Att tillhandahålla ekonomisk medvetenhet och kunskap främjar välbefinnande och mental hälsa.

SDG 10: Minskad ojämlikhet
SDG 10: Minskad ojämlikhet

Enligt OECD/IMFE 2020-undersökningen , tycks unga människor och kvinnor ha lägre finansiell läskunnighet och sämre poäng för finansiella attityder än resten av urvalet konsekvent och signifikant.

Våra användartester visar att de största orsakerna är lägre inkomst, bristande kunskap och självförtroende när det gäller ekonomiska beslut. Sparly ska minska klyftorna i samhället genom att förenkla kontrollen över privatekonomin och göra ekonomisk kunskap tillgänglig.

SDG 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion
SDG 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi främjar hållbar konsumtion genom Sparlys mikrovanor inom hållbarhet. Hållbar konsumtion bidrar i sin tur till en starkare privatekonomi.