Sparly & Agenda 2030 globala målen

För oss på Sparly är hållbarhet av yttersta vikt. Vi strävar efter att bidra till Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling:

1

Mål : Ingen fattigdom

Vår budgetverktyg förenklar vardagsekonomin och bidrar till minskad fattigdom bland GenZ. Dessutom, bidrar vi med kunskap om privatekonomi, sparande och investeringar med Sparly School.

Mål : God hälsa och välbefinnande

Sund privatekonomi bidrar till minskad ångest och stress. Mindre ekonomisk stress och ångest i sin tur leder till bättre välbefinnande långsiktigt.

3

10

Mål : Minskad ojämlikhet

Oberoende undersökningar visar att unga har sämre privatekonomi jämfört med medelålders och äldre svenskar. Dessutom, har kvinnor och framförallt unga tjejer sämre privatekonomi jämfört med män.
Största anledningarna är lägre inkomster, sämre kunskap och självförtroende när det gäller finansiella beslut. Sparly ska minska klyftor i samhället genom att förenkla kontroll över privatekonomi och roliga utbildningar i appen.

Mål : Hållbar konsumtion och produktion

Vi främjar hållbar konsumtion genom vår hållbarhetsskola. Nya spännande tjänster kring hållbarhet lanseras år 2023 och kommer förenkla hållbara val i vardagen för GenZ.

12

Hur vi minimerar vår påverkan

Använder hållbara alternativ när det gäller finansiella tjänster, pensioner och investeringar.

Använder återvunna möbler och kontorsmaterial så mycket som möjligt.

Använder grön el med liten miljöpåverkan.

Använder vegetarisk mat vid evenemang och möten.

Åker kollektivtrafik, cyklar eller använder fordon med förnybara bränslen eller el.

Håll resandet till ett minimum och använd tåg när resor krävs. Om vi måste flyga väljer vi resor med förnybart bränsle och låga koldioxidutsläpp.